Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

erfgoed

Oproep: Wie staat op de foto

OPROEP

De foto is genomen tijdens de oorlog in het jaar 1918 in Ardooie. Op de foto staan opgeëiste mannen uit Michelbeke.
Indien u over informatie beschikt over deze foto gelieve contact op te nemen met de secretaris van de Heemkundige Kring, e-mail: vanneste.luc@skynet.be

VRAGEN

  • Wie staat er op de foto?
  • Op welk adres werd de foto genomen?
  • Waar dienden zij te werken?
  • Welk werk dienden zij te verrichten?
  • Wat was de reden dat zij in Ardooie zijn neergestreken?

opgeeisten-michelbeke-in-ardooie-1918

Ardooie/Koolskamp In Oorlog

“Ardooie/Koolskamp In Oorlog” is een project van de culturele raad in samenwerking met H. Kindsheid, het gemeentebestuur van Ardooie en de Heemkundige Kring Ardooie Koolskamp.

Via deze wandeling willen meer dan 90 acteurs, muzikanten en figuranten u de ervaring meegeven hoe het dagelijkse leven in Ardooie e

n Koolskamp verliep tijdens de 4 oorlogsjaren van Wereldoorlog 1.

Het project zou niet mogelijk zijn zonder de steun van o.a. Arko Dorpstheater, de Loridanskring Pittem, het WZC Sint-Vincentius Ardooie, de Sint-Martinusruiters Ardooie, Ar-difo, de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums, de SAMW Izegem – afdeling Ardooie, KM Sint-Cecilia Ardooie, KM Sint-Cecilia Koolskamp, het kerkbestuur van Koolskamp en Ardooie, de Middenstandsraad en vele andere lokale verenigingen en vrijwilligers.

De wandeling gebeurt in groepen van 45 personen en duurt in totaal 4u.
Er is 1 groep aangepast voor minder mobiele personen (vertrektijden 14u15).

Tickets kosten € 12 per deelnemer.

 Reservatie kan via www.ardooie.be/inoorlog .

Tentoonstelling tijdens Erfgoeddag

10 jan 2011
Ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 1 mei 2011 zal de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp een tentoonstelling houden.

De Heemkundige Kring is op zoek naar, bij voorkeur, oude vlaggen of vaandels van verenigingen. Ook foto’s over dit onderwerp zijn welkom.

Verenigingen die hun medewerking aan de tentoonstelling willen verlenen, kunnen contact opnemen met dhr. Luc Vanneste, in het gemeentehuis of tel. 051/74.03.55 of e-mail info@ardooie.be .

 

Oproep erfgoeddag 2010

29 maart 2010

Affiches gezocht:

Voor de jaarlijkse erfgoeddag, dit jaar op 25 april 2010, zoekt onze vereniging nog veel oude affiches.

In de raadzaal van het gemeentehuis wordt een unieke verzameling van oude affiches en aanplakbrieven van festiviteiten, activiteiten of organisaties in Ardooie en Koolskamp van voor 1950 getoond. De affiches geven een mooi overzicht van het maatschappelijke en culturele gebeuren in de gemeente.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk.
Openingsuren: 10u tot 12u en 14u tot 18u

 

Oproep :

Wie over oude affiches beschikt, wordt dringend verzocht contact op te nemen met Tobias Callewaert in het gemeentehuis tijdens de kantooruren op 051/74.40.40.