Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

jaarboeken

Elk jaar in december brengt de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp een “jaarboek” uit.

Het jaarboek is telkens gevuld met een divers aanbod van boeiende artikels over het Ardooie en Koolskamp van vroeger. Verschillende auteurs trachten er een kijk te geven op hoe het leven toen reilde en zeilde.

Rechts vindt u een overzicht van alle reeds verschenen uitgaves. 


De verschillende jaarboeken worden in het gemeentehuis, dienst Bevolking, Polenplein 15 te 8850 Ardooie voor €12,00 te koop aangeboden. U kunt ook dit bedrag op de rekening IBAN: BE55 7380 1497 9044 BIC: KREDBEBB van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, 8850 Ardooie, met vermelding ‘jaarboek + jaar van uitgave + uw naam en adres’ storten. Het jaarboek wordt u dan toegestuurd.