Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

Oproep! De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp zoekt oude klasfoto’s

Ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 21 april 2013 organiseert de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp een tentoonstelling over oude klasfoto’s.

De Heemkundige Kring is op zoek naar klasfoto’s van de lagere school uit de hele twintigste eeuw (1900-1999). Beschikt u over een klasfoto uit uw kindertijd, neem dan contact op met Luc Vanneste, Kris Devoldere of Tobias Callewaert in het gemeentehuis van Ardooie (Tel. 051/74 40 40 of e-mail: info@ardooie.be), graag vóór 1 april aanstaande.

De foto’s worden gescand en daarna terugbezorgd.