Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

Oproep: Wie staat op de foto

OPROEP

De foto is genomen tijdens de oorlog in het jaar 1918 in Ardooie. Op de foto staan opgeëiste mannen uit Michelbeke.
Indien u over informatie beschikt over deze foto gelieve contact op te nemen met de secretaris van de Heemkundige Kring, e-mail: vanneste.luc@skynet.be

VRAGEN

  • Wie staat er op de foto?
  • Op welk adres werd de foto genomen?
  • Waar dienden zij te werken?
  • Welk werk dienden zij te verrichten?
  • Wat was de reden dat zij in Ardooie zijn neergestreken?

opgeeisten-michelbeke-in-ardooie-1918