Heemkring Ardooie-Koolskamp

Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

Voorstelling jaarboek 2012

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp stelt haar achtste jaarboek voor.
In dit jaarboek staan heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen, feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het recente of verre verleden hebben afgespeeld. Een tipje van de sluier wordt hier alvast opgelicht:

  • Vliegtuigcrash in Ardooie
  • Sint-Elooisgilden in Ardooie en Koolskamp
  • Koolskamp in de eerste wereldoorlog
  • Eeuwelingen gevierd te Ardooie in de 20ste eeuw

zijn onderwerpen die aan bod komen. Wij nodigen u graag uit naar de officiële voorstelling van het achtste jaarboek op zondag 2 december om 11 uur in het gemeentehuis. Na de voorstelling kan het jaarboek aan € 12,00 aangekocht worden.

Vanaf 3 december is het jaarboek te koop in het gemeentehuis, dienst Bevolking. U kunt ook dit bedrag storten op rekening 738-0149790-44 (of IBAN: BE55 7380 1497 9044 – BIC: KREDBEBB) van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp, 8850 Ardooie, met vermelding ‘jaarboek 2012’. Het jaarboek wordt u toegestuurd.

 

Folder wandelzoektocht

De Heemkundige Kring Ardooie-Kooskamp heeft i.s.m. het Davidsfonds ter gelegenheid van Open Monumentendag 2012 een wandelroute opgesteld.
Met de documentatiefolder in de hand kan men deze leerrijke wandeling nog eens overdoen.

De folder is te verkrijgen in het gemeentehuis bij Luc Vanneste (dienst Burgerlijke Stand) tegen de democratische prijs van €1,00.

wandelroute

wandelroute

Wandelzoektocht ter gelegenheid van Open Monumentendag

1 juli 2012
OPEN MONUMENTENDAG ZONDAG 9 SEPTEMBER: WANDELZOEKTOCHT IN KOOLSKAMP-CENTRUM.

Via een wandelzoektocht met foto�s en vragen willen we enkele gekende en minder gekende plekjes van Koolskamp aan het grote publiek laten zien. Deze wandeling valt onder Open Monumentendag en geeft ons een idee wat Koolskamp over het thema muziek, woord en beeld historisch te bieden heeft.

Onze bedoeling is om er een leuke gezinsuitstap van te maken. Daarom is er zowel een wedstrijd voor volwassenen als � voor kinderen, jonger dan 12 jaar. De plaatsen waar de vragen voorzien zijn, zullen langs het parcours worden aangeduid. Je hoeft geen voorkennis over Koolskamp te hebben.

Start: Dorpscaf�n �t Zonneke, Ardooisestraat
De wedstrijdformulieren kunnen van 10u tot 15u30 afgehaald worden.

De deelname is gratis.
Bewegwijzerde route in Koolskamp-centrum, maximum 5 km. Onderweg is er een stopplaats waar een natje en droogje kan genuttigd worden.
De wedstrijdformulieren kunnen tot 17u30 in het dorpscaf�n �t Zonneke ingediend worden.

Prijsuitreiking iets na 17u30. Naast enkele prijzen voor de winnaars zullen er ook prijzen onder de aanwezige deelnemers verloot worden.
Omdat we meer dan zomaar een wandelzoektocht willen aanbieden, voorzien we ook een informatiebrochure per gezin met de belangrijkste historische achtergrondinformatie en een routeplan zodat achteraf deze wandeling nog eens kan gemaakt worden.

Deze zoektocht is een organisatie van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp in samenwerking met KWB Koolskamp, Davidsfonds Koolskamp en de Cultuurdienst.

Voorstelling 7de jaarboek

1 december 2011
Het 7de jaarboek van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp wordt officieel voorgesteld op zondag 4 december 2011.

De voorstelling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Ardooie om 11u. Wat de inhoud wordt van dit nieuwe jaarboek kunt u raadplegen op de pagina van onze publicaties (jaarboeken).

Tentoonstelling tijdens Erfgoeddag

10 jan 2011
Ter gelegenheid van Erfgoeddag op zondag 1 mei 2011 zal de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp een tentoonstelling houden.

De Heemkundige Kring is op zoek naar, bij voorkeur, oude vlaggen of vaandels van verenigingen. Ook foto’s over dit onderwerp zijn welkom.

Verenigingen die hun medewerking aan de tentoonstelling willen verlenen, kunnen contact opnemen met dhr. Luc Vanneste, in het gemeentehuis of tel. 051/74.03.55 of e-mail info@ardooie.be .

 

Voorstelling 6de jaarboek

16 nov 2010
Het 6de jaarboek van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp wordt officieel voorgesteld op zondag 5 december 2010.

De voorstelling vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis te Ardooie om 11u. Wat de inhoud wordt van dit nieuwe jaarboek kunt u raadplegen op de pagina van onze publicaties (jaarboeken).

Oproep erfgoeddag 2010

29 maart 2010

Affiches gezocht:

Voor de jaarlijkse erfgoeddag, dit jaar op 25 april 2010, zoekt onze vereniging nog veel oude affiches.

In de raadzaal van het gemeentehuis wordt een unieke verzameling van oude affiches en aanplakbrieven van festiviteiten, activiteiten of organisaties in Ardooie en Koolskamp van voor 1950 getoond. De affiches geven een mooi overzicht van het maatschappelijke en culturele gebeuren in de gemeente.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk.
Openingsuren: 10u tot 12u en 14u tot 18u

 

Oproep :

Wie over oude affiches beschikt, wordt dringend verzocht contact op te nemen met Tobias Callewaert in het gemeentehuis tijdens de kantooruren op 051/74.40.40. 

Voorzitter ontvangt cultuurtrofee

Op 29 december 2009 ontving onze voorzitter Lucien Van Acker de jaarlijkse cultuurtrofee.

Lucien Van Acker werd gehuldigd voor zijn verdiensten aan Ardooie op cultuur-historisch vlak. Als schrijver van o.a. diverse teksten in onze jaarboeken is hij een dé referentie in onze streek voor wat betreft geschiedenis, genealogie en heemkunde.

5de Jaarboek is een feit

Op zondag 6 december 2009 is in de raadzaal van het gemeentehuis de voorstelling van ons vijfde jaarboek.
Het inleidend woord wordt verzorgd door de voorzitter Lucien Vanacker. Ook de burgemeester Karlos Callens zal aanwezig zijn.

U kan het jaarboek in primeur aanschaffen en laten signeren door de verschillende aanwezige auteurs.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten. Iedereen is welkom.

 

Lucien Van Acker, voorzitter.