Heemkunde in Ardooie en Koolskamp

voorstelling

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp werd op 15 februari 2005 in het gemeentehuis van Ardooie gesticht.

Behalve de uitgave van een jaarboek en het opzetten van een jaarlijkse tentoonstelling ter gelegenheid van erfgoeddag, heeft de Heemkundige Kring ook al andere doelstellingen gerealiseerd of helpen realiseren :

  • De restauratie van het beeld van Jan Breidel en Pieter de Coninck van de Ardooiese beeldhouwer Pieter Boncquet (°28.04.1850 +08.02.1884).
  • Het plaatsen van een naamplaatje bij de kunstwerken in de dorpskom van Ardooie.
  • Het inventariseren en het behouden van de oudste, waardevolle graven op de begraafplaats van Ardooie.
  • De Heemkundige Kring verleende zijn medewerking aan de tentoonstelling “Boncquet Pieter en Hendrik, twee broers, twee beeldhouwers uit Ardooie”. Deze tentoonstelling vond plaats van 11 tot en met 13 oktober 2008 in de raadzaal van het gemeentehuis van Ardooie.

Doelstelling naar de toekomst toe:

  • Opsporen, verzamelen, inventariseren, bestuderen, bewaren, beschermen van allerhande geschiedkundige documentatie en waardevol materiaal, cultureel en of privaat erfgoed, alles dat van belang is voor de geschiedenis van Ardooie en Koolskamp.
  • Inventariseren van alles (boeken, artikels, brochures, …) wat al is verschenen van en over Ardooie en Koolskamp