Welkom

Welkom op de website van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp.

Deze website is nog bitter jong, zeker in vergelijking met de materie waarmee onze vereniging zich bezighoudt.
Met deze website proberen we onze vereniging voor te stellen en een beeld te geven van wat deze vereniging tijdens het jaar verricht.
Heeft u een vraag of wenst u meer info dan kan u steeds contact opnemen via de rubriek “contact” en u zal ongetwijfeld snel een antwoord krijgen.

 

Over ons

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp werd op 15 februari 2005 gesticht.

Behalve de uitgave van een jaarboek en het opzetten van een tentoonstelling ter gelegenheid van Erfgoeddag, heeft de Heemkundige Kring ook al andere doelstellingen gerealiseerd of helpen realiseren:

  • De restauratie van het beeld van Jan Breidel en Pieter De Coninck van de Ardooiese beeldhouwer Pieter Boncquet (°28.04.1850 +08.02.1884).
  • Het plaatsen van een naamplaatje bij de kunstwerken in het centrum van Ardooie.
  • Het inventariseren en het behouden van de oudste, waardevolle graven op de begraafplaats van Ardooie.
  • De Heemkundige Kring verleende reeds zijn medewerking aan gelegenheidstentoonstellingen met een geschiedkundig thema.

Doelstellingen

  • Opsporen, verzamelen, inventariseren, bestuderen, bewaren, beschermen van allerhande geschiedkundige documentatie en waardevol materiaal, cultureel en of privaat erfgoed, alles dat van belang is voor de geschiedenis van Ardooie en Koolskamp.
  • Inventariseren van alles (boeken, artikels, brochures, …) wat al is verschenen van en over Ardooie en Koolskamp.