Welkom


Welkom op de website van de Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp.

Deze website is nog bitter jong, zeker in vergelijking met de materie waarmee onze vereniging zich bezig houdt.
Met deze website proberen we onze vereniging voor te stellen en een beeld te geven van wat deze vereniging tijdens het jaar verricht.
Heeft u een vraag of wenst u meer info dan kan u steeds contact opnemen via de rubriek “contact” en u zal ongetwijfeld snel een antwoord krijgen.
 

Over ons

De Heemkundige Kring Ardooie-Koolskamp werd op 15 februari 2005 gesticht.

De Heemkundige Kring geeft sedert 2005 ieder jaar een jaarboek uit met heel wat artikels over gebeurtenissen, verhalen, feiten die zich in Ardooie-Koolskamp in het nabije of verre verleden hebben afgespeeld.

De Heemkundige Kring verleende reeds zijn medewerking aan gelegenheidstentoonstellingen met een geschiedkundig thema.

Doelstellingen

  • Opsporen, verzamelen, inventariseren, bestuderen, bewaren, beschermen van allerhande geschiedkundige documentatie en waardevol materiaal, cultureel en of privaat erfgoed, alles dat van belang is voor de geschiedenis van Ardooie en Koolskamp.
  • Inventariseren van alles (boeken, artikels, brochures, …) wat al is verschenen van en over Ardooie en Koolskamp.

Oproep - Schenking aan de Heemkundige Kring

  • Gooi uw archief niet weg. Schenk archiefstukken aan de Heemkundige Kring.
  • Alle archief is welkom; oude documenten, boeken, tijdschriften, doodsbrieven, bidprentjes, oude foto's, voorwerpen, archief van een vereniging, ... alles dat te maken heeft of verband houdt met Ardooie-Koolskamp, over geschiedenis, heemkunde, genealogie, ... .
  • Zie de rubriek 'Contact'.