Dorpszichten

SINT-MARTINUSKERK - OORLOGSMONUMENT - DORPSPLEIN - GEMEENTEHUISSTRAAT - LICHTERVELDSESTRAAT - TIELTSESTRAAT - ZWEVEZEELSESTRAAT - KLOOSTERSTRAAT - ARDOOISESTRAAT - PLAATSMOLEN - 'T ZONNEKE - KORTEKEER - PASTORIE - GEMEENTEHUIS - DIVERSEN

KD046
 • Dorpszicht: Luchtfoto Koolskamp-centrum ±1930
 • Fotonummer: KD046
KD047
 • Dorpszicht: Luchtfoto Koolskamp-centrum ±1970
 • Fotonummer: KD047
KD001
 • Dorpszicht: Oud Koolskamp - Foto genomen omgeving van de Sint-Martinuskerk richting Lichterveldsestraat ter hoogte van de voormalige café-zaal 't Paradijs, gebouw links vooraan - gebouw rechts vooraan: de voormalige café Chicoré
 • Fotonummer: KD001
KD002
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD002
KD003
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD003
KD058
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD058
KD004
 • Titel: Sint-Martinuskerk
 • Datum: Tussen 1920 en 1930
 • Fotonummer: KD004
KD036
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD036-IF
KD039
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD039
KD042
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk - Toren
 • Fotonummer: KD042-IF
KD044
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD044
KD045
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD045
KD005
 • Titel: Sint-Martinuskerk - Binnenzicht
 • Fotonummer: KD005
KD006
 • Titel: Sint-Martinuskerk - Binnenzicht
 • Fotonummer: KD006
KD007
 • Titel: Praalgraf Heren van Lichtervelde
 • Informatie: Zijkapel van de Sint-Martinuskerk
 • Fotonummer: KD007
KD041
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk - binnenzicht
 • Fotonummer: KD041-IF
KD035
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten - oktober 1918
 • Fotonummer: KD035-IF
KD057
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten - oktober 1918
 • Fotonummer: KD057
KD040
 • Dorpszicht: Sint-Martinuskerk gedynamiteerd - De Duitse troepen vernielden bij hun aftocht mogelijke uitkijkposten - oktober 1918
 • Bewaarplaats foto: Collectie Johan Delbecke, Roeselare
 • Fotonummer: KD040-IF
KD038
 • Dorpszicht: Gedenksteen 'Biddende en treurende moeder' voor de gesneuvelde Koolskampse soldaten en burgerlijke oorlogsslachtoffers - Beeldhouwer War Van Asten
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 6 (2010) pagina 54 - 56
 • Fotonummer: KD038
KD043
 • Dorpszicht: Gedenksteen 'Biddende en treurende moeder' voor de gesneuvelde Koolskampse soldaten en burgerlijke oorlogsslachtoffers - Beeldhouwer War Van Asten
 • Fotografie: Foto Callewaert
 • Fotonummer: KD043
KD009
 • Titel: Dorpsplein
 • Fotonummer: KD009
KD055
 • Dorpszicht: Dorpsplein - Nu: Foto gericht tot de toegang naar de Koornbloemstraat
 • Fotonummer: KD055-FB
KD010
 • Kerkstraat: ± 1950 - Links vooraan: voorheen café Sint-Martinus
 • Fotonummer: KD010
KD011
 • Titel: Kerkstraat
 • Informatie: Nu: Dorpsplein
 • Fotonummer: KD011
KD012
 • Titel: Gemeentehuisstraat
 • Fotonummer: KD012
KD031
 • Titel: Kosterstraat
 • Informatie: Nu: Gemeentehuisstraat
 • Fotonummer: KD031
KD013
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD013
KD014
 • Pastoriestraat ± 1924 - Nu: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD014
KD015
 • Lichterveldsestraat - Rechterzijde: zicht op de jongensschool
 • Fotonummer: KD015
KD016
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD016
KD033
 • Titel: Lichterveldsestraat
 • Fotonummer: KD033
KD017
 • Pittemstraat ±1920-1930 - Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD017
KD018
 • Titel: Pittemstraat
 • Informatie: Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD018
KD019
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD019
KD020
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD020
KD021
 • Titel: Zwevezeelsestraat
 • Fotonummer: KD021
KD030
 • Titel: St. Elooiplaats
 • Informatie: Nu: Kruispunt Tieltsestraat / Kloosterstraat / Zwevezeelsestraat
 • Datum: vóór 1918
 • Fotonummer: KD030
KD034
 • Dorpszicht: Ongeval met de tram en een militair voertuig - St. Elooiplaats - 1943
 • Fotonummer: KD034-IF
KD027
 • Titel: Pentekening - Herenhuis in de Zwevezeelsestraat 'Het Kasteeltje' of 'Jeruzalem' - 1915
 • Fotonummer: KD027
KD022
 • Titel: Kloosterstraat
 • Fotonummer: KD022
KD023
 • Kloosterstraat: ±1950
 • Fotonummer: KD023
KD059
 • Dorpszicht: Ardooisestraat - 1914-1918
 • Fotonummer: KD059
KD024
 • Titel: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD024
KD025
 • Titel: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD025
KD026
 • Titel: Statiestraat
 • Informatie: Nu: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD026
KD032
 • Titel: Statiestraat
 • Informatie: Nu: Ardooisestraat
 • Fotonummer: KD032
KD028
 • Deze 'notariswoning' werd in 1904 gebouwd in opdracht van notaris en bankier Benoni David-Verscheure Hij was provincieraadslid van 1911-1939 en notaris tot 1939: In 1941 komt de eigendom in handen van Arnold David-Vandenbossche, kandidaat notaris uit Koolskamp. Sedert ongeveer 1990 is de woning in privébezit.
 • Voor meer informatie over de notarissen van Koolskamp: zie het Jaarboek nr. 3 (2007) - pagina 129 - 134
 • Fotonummer: KD028
KD029
 • Titel: Villa notaris Benoni David - Ardooisestraat
 • Voor meer informatie over de notarissen van Koolskamp: zie het Jaarboek nr. 3 (2007) - pagina 129 - 134
 • Fotonummer: KD029
KD048
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen - ± 1912
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 12 (2016) pagina 91 - 99
 • Fotonummer: KD048-IF
KD049
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen
 • Datum: 1 juni 1984
 • Fotonummer: KD049-IF
KD037
 • Dorpszicht: De Plaatsmolen
 • Fotonummer: KD037
KD053
 • Dorpszicht: Pittemstraat - Nu: Tieltsestraat
 • Fotonummer: KD053
KD052
 • Dorpszicht: Zaal 't Zonneke, in gebruik sedert 1962. Het gebouw is afgebroken en vervangen door een nieuwbouw, in gebruik sedert september 2015.
 • Fotonummer: KD052
KD008
 • Dorpszicht: Station van de Kortekeer
 • Voor meer informatie: zie het Jaarboek nr. 15 (2019) pagina 23 - 29
 • Fotonummer: KD008-IF
KD051
 • Dorpszicht: Herenhuis in de Zwevezeelsestraat 'Het Kasteeltje' of 'Jeruzalem'. De volksschrijver Warden Oom (Edward Vermeulen) verbleef er gedurende enkele maanden in 1918.
 • Fotonummer: KD051-BF
KD050
 • Dorpszicht: Pastorie (afgebroken)
 • Voor meer informatie over de pastorie: zie het Jaarboek nr. 2 (2006) pagina 28 - 36
 • Fotonummer: KD050
KD054
 • Dorpszicht: Gemeentehuis (afgebroken) tot de fusie (1 januari 1977) met Ardooie
 • Fotonummer: KD054
KD061
 • Koolskamp - centrum - Paradijs: 1981
 • Fotonummer: KD061
KD060
 • Dorpszicht: School van de Zusters Maricolen
 • Fotonummer: KD060
KD056
 • Dorpszicht: Gedeelte links: toegang tot de meisjesschool. De basisschool werd geleid door de Zusters Maricolen (1849-1972) en de Zusters van de Heilige Kindsheid (1972-1993). Middengedeelte: Klooster van de Zusters Maricolen - Zusters Heilige Kindsheid tot 1993.
 • Gedeelte rechts: Bibliotheek 'Thomas van Aquino' - Het pand in de Kloosterstraat werd verbouwd en is thans de vrije basisschool De Horizon:
 • Fotonummer: KD056